Dzisiaj : 24 Maj 2024

Imieniny : Joanny, Zuzanny

Unia Europejska
Pomoc dla Ukrainy

Gmina Porąbka rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Gmina Porąbka
fot. Gmina Porąbka

Gmina Porąbka rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

- przyjmowanie wniosków od poniedziałku 21 marca 2022 r. (nie jest wymagane umawianie wizyt);
- mieszkańcy Gminy Porąbka zapewniający bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Porąbka w godz. 9.00 – 15.00;
- świadczenie trwa maksymalnie 60 dni, (za zgodą wojewody istnieje możliwość przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach), kwota świadczenia wynosi 40 zł osobo/dzień;

- informacji udziela Gabriela Grabka – Grzechynia tel. 33/827 28 06 lub 33/827 28 60;


Co jest wymagane przy składaniu wniosku
- imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek, nr konta,

- PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach. Wskazanie we wniosku numeru PESEL, znacznie usprawni i przyspieszy wypłatę świadczenia.

wskazanie okresu zakwaterowania, adresu oraz liczby przyjętych osób,
Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym. Osoby ubiegające się o świadczenie nie mogą pobierać żadnych opłat za wynajem i wyżywienie od osób zakwaterowanych. Wnioski będą weryfikowane.

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska