Dzisiaj : 20 Paź 2020

Imieniny : Ireny, Kleopatry, Jana

Droga do wolności mieszkańców Gminy Porąbka.


W 2020 roku mija 100 lat od zwycięskiej dla strony polskiej Bitwy Warszawskiej. Lata walki zbrojnej o wolność i niepodległość stanowią niewyczerpalne źródło inspiracji, jak i fascynacji przeszłością historyczną, również tą dotyczącą Gminy Porąbka. Ze źródeł można dowiedzieć się między innymi o bohaterskiej postawie Polaków walczących w armii austriackiej, którzy nie zważając na niebezpieczeństwo, przechodzili do polskich jednostek wojskowych m.in. do Błękitnej Armii gen. Hallera.

Założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 pozwalają na upowszechnienie lokalnej wiedzy historycznej wśród mieszkańców, a także zachęcenie do pogłębiania wiedzy o przeszłości przodków.

Zrealizowane działania w związku z Projektem wykraczają poza ramy podstawowej edukacji historycznej. Ich skala pozwala dotrzeć zarówno do mieszkańców całej Gminy (nie tylko dzieci i młodzieży uczącej się), jak również do osób z okolicznych miejscowości.

W ramach projektu zreakizowano trzy nowoczesne formy oddziaływania społecznego.

Pierwszą z nich było przygotowanie w okresie wakacyjnym publikacji historyczno-edukacyjna. Prace nad nią obejmowały przeprowadzenie kwerendy na terenie całej Gminy, dzięki której możliwe było zgromadzenie nieznanych dotąd materiałów źródłowych. Dodatkowo, korzystając z życzliwości mieszkańców, przeprowadzona została ocena rodzinnych pamiątek związanych z okresem walki o niepodległość. Powstała publikacja jest wzbogacona o fotografie, a także skany dokumentów. Wszystko to zostało opatrzone stosownym komentarzem.

Drugą formą jest mural upamiętniający walkę o wolność w latach 1914-1920. Przygotował go słynny muralista, autor wielu projektów na terenie całej Polskim Maciej “Kamer” Szymonowicz. Dzieło powstało na ścianie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, od strony Parku Pamięci, na którego terenie istnieją już obiekty historyczne związane z okolicą.

Trzecim wydarzeniem była rekonstrukcja historyczna, która została przygotowana i przeprowadzona przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “X D.O.K.” pod opieką prezesa stowarzyszenia Mirosława Majkowskiego. Inscenizacja patriotyczno-historyczna została przeprowadzona w Kobiernicach, na terenie otaczającym XIX-wieczny dwór szlachecki, w którym w 1915 roku zakwaterowani byli żołnierze I Brygady Legionów Polskich. W przeszłości gościem dworku był również sam Józef Piłsudski.

Koordynatorem wszystkich prac był Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.

Uroczyste podsumowanie projektu oraz prezentacja efektów odbyła się 26 października 2020 roku.

---

Program dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

 

Z D J Ę C I A
https://www.facebook.com/PorabkaGmina/photos/pcb.3364024373676786/3364023573676866/

 

Droga do wolności mieszkańców Gminy Porąbka
fot. Droga do wolności mieszkańców Gminy Porąbka