Dzisiaj : 21 Paź 2021

Imieniny : Urszuli, Hilarego, Jakuba

Unia Europejska

WÓJT GMINY PORĄBKA ogłasza licytację na zbycie udziału w wysokości 1/2 w pojeździe KIA Sorento 2.5 CRD MR'07

www.encyklopedia.moto.pl
fot. www.encyklopedia.moto.pl

WÓJT GMINY PORĄBKA
ogłasza licytację na zbycie udziału w wysokości 1/2 w pojeździe KIA Sorento 2.5 CRD MR'07 na zbycie udziału w wysokości 1/2 w pojeździe KIA Sorento 2.5 CRD MR'07

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: KIA
Model pojazdu: Sorento 2.5 CRD MR'07
Wersja: Escape Aut.
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy
Rok produkcji: 2007
Nr rejestracyjny: SBI YH91
Nr identyfikacyjny (VIN): KNEJC524875753572
Data pierwszej rejestracji: 27.05.2009
Przebieg: 237.000 km
Dopuszczalna masa całkowita: 2640 kg
Okres eksploatacji pojazdu: 123 m-ce
Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne), 5 drzwiowe, 5 osobowe
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 2497 ccm / 125 kW (170KM)
Doładowanie: Turbosprężarka z chłodn. powietrza
Licz. cylindrów/układ cyl./licz. zaworów: 4 / rzędowy /16
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Rodzaj napędu: 4WD (4x4)
Właściciel: Urząd Gminy Porąbka (1/2 udziałów)
Osoba prywatna (1/2 udziałów).

Dodatkowe informacje:
Pojazd posiada aktualne badanie techniczne do dnia 04.05.2022 r.
OC ważne do dnia 03.06.2022 r. 
Płatność II raty ubezpieczenia mija z dniem 10.11.2021 r.

Cena wywoławcza udziału w wysokości 1/2 wynosi:
10.100,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100).

Licytacja odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godzinie 1000 w sali obrad
w Urzędzie Gminy Porąbka przy ul. Krakowskiej 3 (I piętro, pokój numer 1.06).

Osoby zainteresowane kupnem samochodu mają możliwość obejrzenia go po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem (33) 827-28-08.

Osoby zainteresowane kupnem przedmiotowego samochody winny zgłosić się z dowodem osobistym w dniu 20 października 2021 r. o godzinie 1000 w sali obrad.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
2. Cena osiągnięta w licytacji stanowi cenę zakupu. Kwotę wylicytowaną nabywca zobowiązany będzie zapłacić najpóźniej w dniu spisania umowy.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) „RODO”, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. /33/ 827 28 10.
2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Janusz Dębowski,
z którym można skontaktować się: telefonicznie, pod numerem: (33) 827-28-10; pisemnie na adres Urzędu Gminy Porąbka; na adres poczty elektronicznej: ors@porabka.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji licytacji na sprzedaż pojazdu
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika
z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3),
Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski/UE/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
8) Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego.
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie Pani/Pana zgody.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.


Porąbka, dnia 05.10.2021 r. 
Wójt Gminy Porąbka
Paweł Zemanek

    Fundusze Europejskie
    Rzeczpospolita Polska
    Śląskie
    Unia Europejska