Porąbka
Autor: Karolina Bułka
Porąbka
 

Aktualności

 
2015-07-31
Remont mostu kamienno – łukowego w Czańcu.
zdjęcie do wpisu Remont mostu kamienno – łukowego w Czańcu.
4 sierpnia 2015 roku Gmina Porąbka podpisze umowę z firmą MostmarPal z Łodygowic na realizacje zadania pn. „ Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu kamienno – łukowego przez kanał Młynówka w ciągu ul. Królewskiej w Czańcu”.
Zgodnie z warunkami umowy, 4 sierpnia rozpocznie się długo oczekiwany remont mostu.
Dla mieszkańców sołectwa Czaniec jest to znakomita informacja, gdyż od kilku miesięcy musieli borykać się z utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi przez zły stan obecnej przeprawy mostowej. Most był zamknięty dla ruchu kołowego - teraz się to zmieni- podkreśla, nie kryjąc satysfakcji Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka. Wykonawca, firma MostmarPal do końca listopada 2015 roku zgodnie z zapisami umowy musi wykonać gruntowny remont mostu.

Prace mają na celu odtworzenie i zachowanie pierwotnego kształtu i wyglądu mostu kamiennego, będącego w rejestrze konserwatorskim oraz zapewnienie odpowiedniej nośności ustroju łukowego. Gruntowny remont - to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na tym odcinku drogi.

 

Dane charakterystyczne mostu:

 

Długość całkowita – 18 m

Szerokość całkowita - 5 m

Szerokość użytkowa – 4 m

Nośność – klasa „C” - (30 t)

Łączny koszt zadania to prawie 250.000,00 zł (prace projektowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, przejście dla mieszkańców, fundamentowanie – palowanie, płyta żelbetowa odciążająca, roboty remontowe, bariery, umocnienie dna i skarp, roboty drogowe – warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia)
 
Artykuł w mediach:
Beskidzka24 Kliknij
 
 
2015-07-29
„Tydzień Profilaktyki”

W dniach 3 – 7 sierpnia Punkt Pomocy Rodzinie organizuje
„Tydzień Profilaktyki”
i zaprasza na bezpłatne
konsultacje i rozmowy ze specjalistami uzależnień.

Pełna informacja

 
 
2015-07-28
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz

 
 
2015-07-16


Wakacje… pamiętajmy o bezpieczeństwie!

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Porąbka!


Mimo, iż wakacje to czas beztroski i wypoczynku, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest istotne bez względu na porę roku. Nie pozwólmy aby przerwa od szkoły i od pracy była jednocześnie przerwą od myślenia i odpowiedzialności za nas samych i naszych najbliższych.

Zapraszam do czynnego, bezpiecznego spędzania wolnego czasu w Gminie Porąbka.


Akcja LATO 2015 ( Kliknij )

Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka

 

więcej
 
 
2015-06-23
Akcja Lato 2015

Akcja Lato 2015  --> Pobierz terminarz

 
 
2015-06-10
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2016 – 2019

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2016 – 2019

Pobierz

 
 
2015-06-03
Ogłoszenie.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015r.

Kliknij tutaj

 
 
2015-05-19
Znakowanie żywności.

Zasady znakowania produktów spożywczych

Pobierz

 
 
2015-05-14
Informacja o konsultacjach społecznych.

OGŁOSZENIE
 
o konsultacjach społecznych projektu uchwał:
 
1. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka”
 
2. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku”

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

Uchwała - Deklaracja

Uchwała - Ryczałt

 
 
2015-05-13
Ogłoszenie.

 

W dniu 12 maja 2015 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji budowy kanalizacji w Czańcu. Inwestycja rozpocznie się od wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej przez geodetów.
W następnym etapie Wykonawca prac Firma Omega z Rudy Śląskiej przystąpi do prac budowlanych.
 

 

 

 
 • eUrząd
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi administracji państwowej

 • ZUS
 • Portal Podatkowy
 • Emp@tia
 • ePUAP
 • Obywatel.gov.pl
 • Geoportal
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

Wybory delegatów do Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Cmentarze komunalne

Usługa "Cmentarze Komunalne" jest dostepna na platformie e-Urzędu w katalogu usług, folder Rejestry informacji.

e-Urząd

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

Zrównoważony rozwój

Podsystem Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Dojazd do Gminy Porąbka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat Bielski

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pliki do pobrania

Licznik odwiedzin strony

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.