Porąbka
Autor: Karolina Bułka
Porąbka
 

Aktualności

 
2015-10-05

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Porąbka dot. Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2016.

Pobierz

 
 
2015-10-02
Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka.

Zobacz

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka.

Zobacz

 

 
 
2015-10-01
III Bieg Przełajowy "Groń"

 
 
2015-09-25
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, obejmujące następujące typy operacji:
 
1.Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności,
3.Wsparcie pomostowe.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl .

Wytyczne konkursowe mieszczą się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/25
 
 
 
2015-09-24
24 września ul. Królewska – utrudnienia w ruchu z możliwością chwilowego zamknięcia drogi.
 
Informujemy, iż na ulicy Królewskiej w Czańcu w dniu 24 września br. pojawią się problemy komunikacyjne, z możliwością chwilowego zamknięcia drogi w związku z planowanymi pracami związanymi z wykonaniem nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna.
Powyższe prace realizowane są w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ul. Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej.”
Za utrudnienia przepraszamy !
 
 
2015-09-24
Nowe wydanie Kuriera Radia Bielsko.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem Kuriera Radia Bielsko. W tym wydaniu można przeczytać m.in. o termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.

Pobierz

 
 
2015-09-21
Serdecznie Zapraszamy przedstawicieli podmiotów gospodarczych i sektora społecznego na spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Bielska na lata 2016-2023. Strategia ta, stanowi kluczowy dokument na ścieżce rozdysponowywania środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, jakie nastąpi w latach 2016-2023. Spotkanie będzie miało charakter warsztatów, w trakcie których przeprowadzona zostanie dogłębna analiza obecnego i przyszłego okresu programowania.

Termin i godzina spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
Czwartek 24.09.2015
godz.: 15.00-17.00
 
 
2015-09-17
Kto za co odpowiada.
Szanowni Państwo poniższa broszurka w skrócie przedstawia nam Mieszkańcom Gminy za co dany Samorząd odpowiada, czym się zajmuje ,co nadzoruje. Zapoznanie się z poniższą informacją ułatwi Państwu załatwienie wielu codziennych spraw.
 

autor broszury
Krzysztof Banek

 
 • eUrząd
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi administracji państwowej

 • ZUS
 • Portal Podatkowy
 • Emp@tia
 • ePUAP
 • Obywatel.gov.pl
 • Geoportal
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

Cmentarze komunalne

Usługa "Cmentarze Komunalne" jest dostepna na platformie e-Urzędu w katalogu usług, folder Rejestry informacji.

e-Urząd

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

Zrównoważony rozwój

Podsystem Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Dojazd do Gminy Porąbka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat Bielski

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pliki do pobrania

Licznik odwiedzin strony

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.