Porąbka
Porąbka
Autor: Karolina Bułka
 

Aktualności

 
2015-06-26
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Infografika- film animacyjny promujący obszar Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska.

Kliknij aby zobaczyć film

 
 
2015-06-26
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

W Gminie Porąbka utworzono punkt potwierdzający profil zaufany.

Tutaj możesz pobrać instrukcje

Materiał informacyjny o profilu zaufanym

 
 
2015-06-25
Ankieta dot. udziału w Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Informacja dot. udziału w  Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz

 

Ankieta dot. udziału w  Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz.pdf

Pobierz.doc

 
 
2015-06-25
Informacja
o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
na obszarze Gminy Kęty oraz gmin: Andrychów, Osiek i Porąbka.
 
więcej
 
 
2015-06-23
Akcja Lato 2015

Akcja Lato 2015  --> Pobierz terminarz

 
 
2015-06-10
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2016 – 2019

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2016 – 2019

Pobierz

 
 
2015-06-03
Ogłoszenie.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015r.

Kliknij tutaj

 
 
2015-05-19
Znakowanie żywności.

Zasady znakowania produktów spożywczych

Pobierz

 
 
2015-05-14
Informacja o konsultacjach społecznych.

OGŁOSZENIE
 
o konsultacjach społecznych projektu uchwał:
 
1. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka”
 
2. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku”

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

Uchwała - Deklaracja

Uchwała - Ryczałt

 
 
2015-05-13
Ogłoszenie.

 

W dniu 12 maja 2015 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji budowy kanalizacji w Czańcu. Inwestycja rozpocznie się od wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej przez geodetów.
W następnym etapie Wykonawca prac Firma Omega z Rudy Śląskiej przystąpi do prac budowlanych.
 

 

 

 
 • eUrząd
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty

2015-07-01 - 2015-07-08
Planowane wyłączenia prądu


Kobiernice ulica Beskidzka, Jodłowa, Cisowa

Rozpoczęcie: 07/07/2015 08:00:00

Zakończenie: 07/07/2015 15:00:00

Rozpoczęcie: 08/07/2015 08:00:00

Zakończenie: 08/07/2015 15:00:00


Czaniec ulica Królewska, Krucza, Kościelna

Rozpoczęcie: 07/07/2015 09:00:00

Zakończenie: 07/07/2015 13:00:00

Usługi administracji państwowej

 • ZUS
 • Portal Podatkowy
 • Emp@tia
 • ePUAP
 • Obywatel.gov.pl
 • Geoportal
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

Wybory delegatów do Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Cmentarze komunalne

Usługa "Cmentarze Komunalne" jest dostepna na platformie e-Urzędu w katalogu usług, folder Rejestry informacji.

e-Urząd

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

Zrównoważony rozwój

Podsystem Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Dojazd do Gminy Porąbka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat Bielski

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pliki do pobrania

Licznik odwiedzin strony

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.