Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2017-03-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

Zobacz

 
2017-03-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zobacz

 
2017-03-16

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku.

Zobacz

 
2017-03-16

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Zobacz

 
2017-03-16

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017r.

Zobacz

 
2017-03-09

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.

Zobacz

 
2017-03-03

 

UWAGA! Nie zawsze możesz wyciąć drzewo na swojej działce!

Zobacz

 
2017-03-03

Informacja w sprawie uzyskiwania zezwoleń/pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków

Zobacz

 
2017-03-01 - 2017-03-23
(zdjęcie:Wikipedia)
 
UWAGA
Grypa ptaków
 
DRUK ZGŁOSZENIA UTRZYMYWANIA DROBIU
 
2017-02-27
Wynik
konsultacji projektu uchwały:
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2017rok".
 
2017-02-21

 

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
2017-02-21

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zobacz

 
2017-02-21

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku.

Zobacz

 
2017-02-14

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2017 rok”.

Zobacz

 
2017-02-13

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 tj.) Wójt Gminy Porąbka informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i wykłada do publicznego wglądu opracowanie pn.  „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka”.

więcej
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.