Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z prac urzędu
 

Z prac Urzędu

 
2017-04-28

Zarządzenie Nr 1/2017

Wojewody Śląskiego

z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zobacz

 
2017-04-21

Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs na stanowisko:

- Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce,
- Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu,
- Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu.

 

Więcej informacji na stronie:
http://bip.porabka.pl


 
2017-04-20

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PORĄBKA –

  SEJMIK WOJEWÓDZTWA PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ

 

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.


Co to dla nas oznacza?

Czytaj dalej

 

Folder informacyjny

 

Treść Uchwały

 
2017-04-18
Wyniki konkursu ofert o dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017r.
 
Wyniki konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 
Wyniki konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku.
 
2017-04-18

Wiosenna akcja szczepienia lisów 2017

Zobacz

 
2017-04-13
Zarządzenie nr 50 / 2017
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
 
 
Zarządzenie nr 51/2017
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Porąbka na rok szkolny 2017/2018.
 
 
Zarządzenie nr 52/2017
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia terminu naboru uczniów do klasy IV i VII
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce
prowadzonych przez Gminę Porąbka na rok szkolny 2017/2018.
 
 
Zarządzenie nr 53/2017
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej
Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu prowadzonych przez Gminę Porąbka.
 
 
Zarządzenie Nr 60/2107
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów
przedszkoli i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Porąbka
 
 
 
2017-04-13

Wynik konkursu na dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.

Zobacz

 
2017-04-07

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zobacz

 
2017-04-07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O dotacje będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego.
Szczegółowe informacje znajdują się: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

 
2017-04-07
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w Porąbce -1
 
2017-04-05 - 2017-04-26

 

 

W Y K A Z


nieruchomości stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
2017-04-05 - 2017-04-26

 

 

W Y K A Z


nieruchomości stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
2017-04-04

Portal podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze, system teleinformatyczny
administracji podatkowej wspierający podatników
w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
podatkowych bez wychodzenia z domu.

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp

 
2017-03-28

 

Projekt „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

więcej
 
2017-03-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

Zobacz

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.