Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie).

W związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka, ul. Karpacka w km 0+392” informujemy, iż w dniu 24.09.2014r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w m. Czaniec – Porąbka w ciągu ul. Karpackiej, zgodnie z zatwierdzonym projektem i decyzją z dnia 16.09.2014r., znak: KT.7121.2.49.2014.PJ. Na okres robót budowlanych zostanie zachowana przejezdność drogi powiatowej przy częściowym lub całkowitym zajęciu jezdni oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego na przejeździe tymczasowym. Planowana godzina wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 9.00. Do tego czasu ustawione znaki tymczasowe będą zasłonięte. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 17.11.2014r. Wykonawcą robót i oznakowania będzie: P.B.U. GOMIBUD, Sp. z o.o, 32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1.

 

Informacje

 
 

Władze Gminy

 
 

Wybory Samorządowe 2014

 
 

Odpady komunalne

 
 

Projekty Dofinansowane W Ramach UE

 
 

Inwestycje - Rok 2010

 
 

Inwestycje - Rok 2011

 
 

Inwestycje - Rok 2012

 
 

Inwestycje - Rok 2013

 
 

Inwestycje - Rok 2014

 
 

Ochrona zdrowia

 
 

APTEKI

 
 

Kultura

 
 

Oświata

 
 

Kościoły

 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

 
 

Straż Pożarna

 
 

Archiwum Aktualności
Proszę wybrać rok

 
 
Ogłoszenie.
2014-10-30
 

 

Sołtys Sołectwa Porąbka
na dzień
06 listopada (czwartek)2014r. o godz.18:00
w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce
zwołuje
Zebranie Wiejskie
 
 
 
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych w Sołectwie.
5. Przedstawienie wniosków do planu gospodarczego na 2015r.
6. Przedstawienie Kandydatów do Rady Gminy Porąbka na kadencje 2014-2018.
7. Wolne wnioski.
8. Przegłosowanie Uchwał i wniosków.
9. Zakończenie Zebrania.


 
Sprawdź Swój Lokal Wyborczy
2014-10-23
 

(Kliknij w button)

 
Zaproszenie
2014-10-16
 

Wójt Gminy Porąbka

zaprasza do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli,

o których mowa w art.90 ust.1b ustawy zmienianej w art.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, realizujących wychowanie

przedszkolne na zlecenie Gminy Porąbka.

Zaproszenie (Pobierz)

Zarządzenie nr 176 (Pobierz)

Zarządzenie nr 177 (Pobierz)

 

Wyszukiwarka

 

Wpisz szukane słowo lub frazę

 

eUrząd

 

 

ePUAP

 
 

Dziennik Ustaw

 
 

Emp@tia

 

 

Monitor Polski

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 

Ziemia Bielska

 
 

GEOPORTAL

 


 

 

Regulamin korzystania z obiektu sportowego "Orlik"

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

 
 

Galeria

 
 

Gminy zaprzyjaźnione

 
 

Cmentarze komunalne

 

Usługa "Cmentarze Komunalne" jest dostepna na platformie e-Urzędu w katalogu usług, folder Rejestry informacji.

e-Urząd

 

Policja

 
 

Lokalizacja Gminy Porąbka

 
 

Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój

 

Podsystem Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 
 

POBIERZ

 
 

Dojazd do Gminy Porąbka

 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

Urząd Marszałkowski

 
 

Urząd Wojewódzki

 
 

Powiat Bielski

 
 

Fundusze Strukturalne

 
 

SiTBB

 
 

Euroregion Beskidy

 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 
 

Ruszaj Się

 

 

Licznik odwiedzin strony(od 25.08.2010)

 

674590