Budynek Urzędu Gminy
 
 
 
 
 

Z życia Gminy

 
2016-09-27
zdjęcie do wpisu Jubileusz Koła Łowieckiego

W dniu 24 września br. Koło Łowieckie „Porąbka” obchodziło Jubileusz 70 – lecia działalności. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka.

więcej
 
 
2016-09-27
Nowa broszura informacyjno – promocyjna Gminy Porąbka
zdjęcie do wpisu Nowa broszura informacyjno – promocyjna  Gminy Porąbka

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Gminy Porąbka, która powstała przy współpracy Gminy Porąbka z Polskim Centrum Promocji z Krakowa. Wydanie powstało dzięki wsparciu lokalnych firm.

B R O S Z U R A

 

 
 
2016-09-26
zdjęcie do wpisu Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kobiernice

Na wniosek rady sołeckiej w ramach funduszu sołeckiego, podjęto uchwałę w sprawie wykonania projektu na remont boiska sportowego w Kobiernicach wraz z budową chodnika na odcinku od szkoły do boiska.  

więcej
 
 
2016-09-26
zdjęcie do wpisu Plenarne Posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP RP

W dniu 21 września w Sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatowego Związku OSP w Bielsku-Białej z władzami ochotniczych straży pożarnych gminy Porąbka.

z d j ę c i a

więcej
 
 
2016-09-25
zdjęcie do wpisu Jubileusz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej.

W ostatnich dniach SPZOZ w Bielsku – Białej obchodził swój Jubileusz 30-lecia działalności. Na pamiątkę tak pięknego Jubileuszu przedstawiamy list okolicznościowy skierowany od władz Gminy Porąbka do Pani Dyrektor Lucyny Łagowskiej.

więcej
 
 
2016-09-24
zdjęcie do wpisu Nowe stroje sportowe w drodze do Czańca i Porąbki :)

Drużyny z Gminy Porąbka - Czaniec, Porąbka dzięki wsparciu lokalnych firm otrzymają nowe stroje sportowe.

Dziękujemy lokalnym firmom za wsparcie!
- MARHAN Firma Budowlana
- Bank Spółdzielczy w Porąbce/ Grupa BPS
- ArtLud Galeria Sztuki Ludowej

z d j ę c i a