Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie).

W związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka, ul. Karpacka w km 0+392” informujemy, iż w dniu 24.09.2014r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w m. Czaniec – Porąbka w ciągu ul. Karpackiej, zgodnie z zatwierdzonym projektem i decyzją z dnia 16.09.2014r., znak: KT.7121.2.49.2014.PJ. Na okres robót budowlanych zostanie zachowana przejezdność drogi powiatowej przy częściowym lub całkowitym zajęciu jezdni oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego na przejeździe tymczasowym. Planowana godzina wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 9.00. Do tego czasu ustawione znaki tymczasowe będą zasłonięte. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 17.11.2014r. Wykonawcą robót i oznakowania będzie: P.B.U. GOMIBUD, Sp. z o.o, 32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1.

 

Informacje

 
 

Władze Gminy

 
 

Wybory Samorządowe 2014

 
 

Odpady komunalne

 
 

Projekty Dofinansowane W Ramach UE

 
 

Inwestycje - Rok 2010

 
 

Inwestycje - Rok 2011

 
 

Inwestycje - Rok 2012

 
 

Inwestycje - Rok 2013

 
 

Inwestycje - Rok 2014

 
 

Ochrona zdrowia

 
 

APTEKI

 
 

Kultura

 
 

Oświata

 
 

Kościoły

 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

 
 

Straż Pożarna

 
 

Archiwum Aktualności
Proszę wybrać rok

 
 
Zaproszenie
2014-10-16
 

Wójt Gminy Porąbka

zaprasza do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli,

o których mowa w art.90 ust.1b ustawy zmienianej w art.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, realizujących wychowanie

przedszkolne na zlecenie Gminy Porąbka.

Zaproszenie (Pobierz)

Zarządzenie nr 176 (Pobierz)

Zarządzenie nr 177 (Pobierz)

 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BUJKÓW.
2014-10-15
 

 

MIESZKAŃCY
 
Informuję, że w dniu 26 październik 2014 roku / tj niedziela / o godz. 9:00 w Sali Domu Kultury w Bujakowie odbędzie się:
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BUJKÓW
 
W porządku obrad:
 
1.Otwarcie zebrania
2.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
3.Sprawozdanie Sołtysa z działalności i wykonania wniosków
z poprzedniego zebrania
4.Przedstawienie wniosków sołectwa zgłoszonych do zadań budżetowych Gminy Porąbka na rok 2015
5.Dyskusja i wolne wnioski
 
Zapraszam Mieszkańców Bujakowa do udziału w Zebraniu .
 
Krystyna Bułka
Sołtys Sołectwa Bujaków

 

 

 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.
2014-10-14
 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Przejdź dalej

 
Wyjaśnienie w związku z realizacją inwestycji budowy mostu na potoku Mała Puszcza w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku.
2014-10-14
 

 

Wyjaśnienie
w związku z realizacją inwestycji budowy mostu na potoku Mała Puszcza w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku
 
W związku z przekazywanymi publicznie przez Pana radnego Ignacego Kocembę informacjami, iż inwestycja dotycząca budowy mostu na potoku Mała Puszcza w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku, realizowana jest na działkach prywatnych, pragniemy zaprzeczyć ww. informacjom i wyjaśnić co następuje:
 
W dniu 27 maja 2010 r. Rada Gminy Porąbka podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Porąbka a prywatnym właścicielem. W konsekwencji uzyskania ww. zgody, aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2011 r. Gmina nabyła własność działek nr 4778/11 oraz 7060/6, na których między innymi realizowana jest sporna inwestycja. W związku z faktem zniszczenia w wyniku powodzi w sierpniu 2010 roku mostu na skrzyżowaniu ul. Kochanej z ul. Mała Puszcza, Gmina podjęła działania zmierzające do budowy nowego mostu w przedmiotowym rejonie. W wyniku tych działań, Starosta Bielski w dniu 13 czerwca 2013 r. wydał ostateczną decyzję nr 837/13 zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającą pozwolenia na budowę mostu na potoku Mała Puszcza w km 2+189 w ciągu drogi gminnej ul. Kochana
w Porąbce-Kozubniku na działkach nr 4778/10, 4778/11, 4778/12, 7060/6, 7060/7, 6733/11.
 
Gmina posiada pisemną zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz prywatnego właściciela na dysponowanie gruntami oznaczonymi działkami (obecnie działki te uległy dalszym podziałom) 4778/10, 4778/12, 7060/7 (wg projektu w miejscach tych znajdują się jedynie gabiony oraz narzuty kamienne) oraz działką nr 6733/11 (potok Mała Puszcza). Pozostałe grunty objęte pozwoleniem budowlanym stanowią własność Gminy.
 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż wypis z rejestru gruntów, znajdujący się w projekcie budowlanym, sporządzonym przez projektanta, nie uwzględniał zmian w zakresie prawa własności dokonanych ww. aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2011 r., w wyniku których Gmina stała się właścicielem działek nr 4778/11 oraz 7060/6, a na których to realizowane jest zadanie.
 
W związku z powyższym wszystkie zarzuty kwestionujące legalność inwestycji budowy mostu w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku pozostają całkowicie bezpodstawne. Gmina czyni wszelkie starania, aby polepszyć funkcjonowanie infrastruktury technicznej na jej terenie, zaś działania Pana Ignacego Kocemby, zmierzające do zablokowania ww. inwestycji, podejmowane są jedynie dla własnych partykularnych, politycznych interesów; wbrew dobru mieszkańców naszej Gminy.
 
Wójt Gminy Porąbka

 

 

 
Ogłoszenie trzeciego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Porąbce-1
2014-09-25
 

Ogłoszenie trzeciego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Porąbce-1

Pobierz

 

Wyszukiwarka

 

Wpisz szukane słowo lub frazę

 

eUrząd

 

 

ePUAP

 
 

Dziennik Ustaw

 
 

Emp@tia

 

 

Monitor Polski

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 

Ziemia Bielska

 
 

GEOPORTAL

 


 

 

Regulamin korzystania z obiektu sportowego "Orlik"

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

 
 

Galeria

 
 

Gminy zaprzyjaźnione

 
 

Cmentarze komunalne

 

Usługa "Cmentarze Komunalne" jest dostepna na platformie e-Urzędu w katalogu usług, folder Rejestry informacji.

e-Urząd

 

Policja

 
 

Lokalizacja Gminy Porąbka

 
 

Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój

 

Podsystem Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 
 

POBIERZ

 
 

Dojazd do Gminy Porąbka

 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

Urząd Marszałkowski

 
 

Urząd Wojewódzki

 
 

Powiat Bielski

 
 

Fundusze Strukturalne

 
 

SiTBB

 
 

Euroregion Beskidy

 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 
 

Ruszaj Się

 

 

Licznik odwiedzin strony(od 25.08.2010)

 

666288