Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie).

Planowane wyłączenia prądu

Porąbka ulica Wielka Puszcza
Rozpoczęcie: 25/05/2015 08:00:00
Zakończenie: 25/05/2015 14:00:00

 

 

Informacje

 
 

Wójt Gminy Porąbka

 
 

Zastępca Wójta Gminy Porąbka

 
 

Sekretarz Gminy Porąbka

 
 

Skarbnik Gminy Porąbka

 
 

Rada Gminy Porąbka

 
 

Odpady komunalne

 
 

Projekty Dofinansowane W Ramach UE

 
 

Galeria

 
 

Inwestycje - Rok 2013

 
 

Inwestycje - Rok 2014

 
 

Ochrona zdrowia

 
 

APTEKI

 
 

Kultura

 
 

Oświata

 
 

Kościoły

 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

 
 

Straż Pożarna

 
 

Archiwum Aktualności
Proszę wybrać rok

 
 
Ogłoszenie.
2015-05-22
 

 

O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY PORĄBKA
z w o ł u j e
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BUJAKÓW
 

 

na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 9:00

 

w Wiejskim Domu Kultury w Bujakowie.
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Informacja o uprawnieniu do głosowania.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa Sołectwa Bujaków.
 7. Złożenie sprawozdania z okresu 4-letniej działalności Sołtysa Wsi.
 8. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
 9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Sołtysa.
10. Przedstawienie Planu Gospodarczego Sołectwa Bujaków na 2015 rok.
 
11. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów na Sołtysa Sołectwa Bujaków.
 
12. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Bujaków oraz zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 
13. Dyskusja – bieżące sprawy sołectwa.
 
14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Rady Sołeckiej.
 
15. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.
 
16. Zakończenie zebrania.
 
 
 
Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka

 

 

 
Znakowanie żywności.
2015-05-19
 

Zasady znakowania produktów spożywczych

Pobierz

 
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
2015-05-19
 
 
Ogłoszenie.
2015-05-18
 

 

O G Ł O S Z E N I E
 
 
WÓJT GMINY PORĄBKA
 
z w o ł u j e
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CZANIEC
na dzień 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 10:15
w Wiejskim Domu Kultury w Czańcu.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Informacja o uprawnieniu do głosowania.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa Sołectwa Czaniec.
 7. Złożenie sprawozdania z okresu 4-letniej działalności Sołtysa.
 8. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
 9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Sołtysa.
10. Przestawienie Planu Gospodarczego Sołectwa Czaniec na 2015 rok.
 
11. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów na Sołtysa Sołectwa Czaniec.
 
12. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie Sołeckiej Sołectwa Czaniec kadencji 2011-2015.
 
13. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Czaniec oraz zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 
14. Informacja na temat budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Dolnego Czańca oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
15. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Rady Sołeckiej.
 
16. Dyskusja – wolne wnioski.
 
17. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.
 
18. Zakończenie zebrania.
 
 
 
Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka

 

 

 
Ogłoszenie.
2015-05-18
 

 

O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY PORĄBKA
 
z w o ł u j e
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PORĄBKA
na dzień 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 10:15
w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Informacja o osobach uprawnionych do głosowania.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa Sołectwa Porąbka.
 7. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z okresu 4-letniej działalności.
 8. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
 9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Sołtysa.
10. Przedstawienie Planu Gospodarczego Sołectwa Porąbka na 2015 rok.
11. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów na Sołtysa Sołectwa Porąbka.
12. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Porąbka oraz zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
13. Informacja Starosty Bielskiego na temat inwestycji realizowanych na terenie Sołectwa.
14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Rady Sołeckiej.
15. Dyskusja – wolne wnioski.
16. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.
17. Zakończenie zebrania.
 
 
 
Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka

 

 

 
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
2015-05-14
 

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Pobierz

 
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
2015-05-14
 

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Pobierz

 
Informacja o konsultacjach społecznych.
2015-05-14
 

OGŁOSZENIE
 
o konsultacjach społecznych projektu uchwał:
 
1. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka”
 
2. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku”

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz zgłaszania opinii

Uchwała - Deklaracja

Uchwała - Ryczałt

 
Ogłoszenie.
2015-05-13
 

 

W dniu 12 maja 2015 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji budowy kanalizacji w Czańcu. Inwestycja rozpocznie się od wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej przez geodetów.
W następnym etapie Wykonawca prac Firma Omega z Rudy Śląskiej przystąpi do prac budowlanych.
 

 

 

 
Szkolenie
2015-05-04
 

Zaproszenie na szkolenie

Pobierz

 
Ankieta dot. udziału w Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015-04-22
 

 Informacja dot. udziału w  Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz

 

Ankieta dot. udziału w  Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz.pdf

Pobierz.doc

 
"Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw"
2015-04-10
 

18 marca w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach, w ramach trwałości projektu pn.: „Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw”,zorganizowane zostało spotkanie z przedszkolakami i kadrą dydaktyczną z czeskich Palkovic. W trakcie wizyty, dzieci z obu partnerskich gmin wzięły udział we wspólnych zajęciach artystycznych i ruchowych. Te ostatnie – dzięki sprzyjającej wiosennej aurze - zorganizowane zostały na przedszkolnym placu zabaw, którego wyposażenie zakupione zostało w ramach niniejszego projektu. Spotkanie miało również na celu wypracowanie ścieżki dla wspólnych projektów transgranicznych, jakie obie gminy będą mogły realizować w związku z nową perspektywą finansową dla projektów transgranicznych.

 Zdjęcia z polsko – czeskiej wizyty dostępne są tutaj

 
Ogłoszenie
2015-01-28
 

INFORMACJA
dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w 2015r.

Pełna informacja

Wniosek o zwrot akcyzy

 

Wybory delegatów do Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

 
 

Wyszukiwarka

 

Wpisz szukane słowo lub frazę

 

eUrząd

 

 

Gmina Porąbka na Facebooku

 

 

Portal Podatkowy

 

 

Obywatel

 

 

ePUAP

 
 

Dziennik Ustaw

 
 

Emp@tia

 

 

Monitor Polski

 
 

Zarządzanie Kryzysowe

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 

Ziemia Bielska

 
 

GEOPORTAL

 


 

 

Regulamin korzystania z obiektu sportowego "Orlik"

 

 

Ekomuzeum Gościnna Kraina

 

 

Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza

 

 

Gminy zaprzyjaźnione

 
 

Cmentarze komunalne

 

Usługa "Cmentarze Komunalne" jest dostepna na platformie e-Urzędu w katalogu usług, folder Rejestry informacji.

e-Urząd

 

Policja

 
 

Lokalizacja Gminy Porąbka

 
 

Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój

 

Podsystem Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 
 

POBIERZ

 
 

Dojazd do Gminy Porąbka

 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

Urząd Marszałkowski

 
 

Urząd Wojewódzki

 
 

Powiat Bielski

 
 

Fundusze Strukturalne

 
 

SiTBB

 
 

Euroregion Beskidy

 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 
 

Ruszaj Się

 

 

Licznik odwiedzin strony(od 25.08.2010)

 

839056